Kupujete či prodáváte, darujete anebo dědíte nemovitost?


 • Znalecký posudek


  Vypracováváme ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky
  spotřební elektroniky a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení strojírenství všeobecné, pozemků a nemovitostí.

  Jak posudek vozidla/stroje probíhá?


  Náš znalec Vám provede prohlídku vozidla na smluveném místě, včetně zkušební jízdy za účelem zjištění technického stavu vozidla.
  Po ohledání vozidla, stroje, zařízení bude provedeno vypracování znaleckého posudku ve stanoveném rozsahu s popisem a kompletní fotodokumentací zjištěného stavu.

  Rozlišujeme dva základní druhy znaleckých posudků:

  Přibližná cena odhadu
  "Úřední"

  tento znalecký posudek je určen zejména pro zjištění daňového základu. Nejčastěji se jedná o daň z převodu nemovitostí, nebo daň darovací. Znalec stanoví hodnotu nemovitosti na základě cenových předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška). Zlidovělé názvy cena "úřední" nebo cena "administrativní" jsou v cenových předpisech závazně pojmenovány jako cena "zjištěná".

  "Tržní"

  znalecký posudek, ve kterém znalec odhaduje hodnotu nemovitosti,zejména pro účely jejího prodeje. Odhad tržní ceny spočívá v nalezení všech významných vlivů na cenu, jejich analýze a vážení. Pro odhad tržní ceny neexistuje žádný cenový předpis, tržní cenu lze pouze odhadnout v rozpětí minimální a maximální obchodovatelné hranice. "Tržní" cena je někdy nazývána cenou "obecnou" nebo "obchodovatelnou". Zákon o oceňování majetku používá název cena "obvyklá".

  Pro jaký účel je zapotřebí ocenění nemovitosti?


  • - vypracování znaleckých posudků pro potřeby převodu vlastnictví nemovitostí (stavby, pozemky a jejich součásti a příslušenství) - pro prodej, darování, dědické řízení apod.

  • - vypracování tržních ocenění o ceně nemovitostí (současné i budoucí) pro potřebu dotačního řízení na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU

  • - vypracování tržních ocenění o ceně nemovitostí (současné i budoucí) pro potřebu úvěrového řízení v bankách

  • - vypracování znaleckých posudků a odborných posudků o hodnotě podniku nebo jeho částí pro potřeby právních úkonů s nimi (zvyšování a snižování základního jmění, sloučení nebo splynutí společností, rozdělení společností, změna právní formy společnosti, nepeněžité vklady)

  • - ocenění věcných břemen

  • - vypracování odborných posudků o ceně majetku pro potřeby vypořádání spoluvlastnictví (společné jmění manželů, podíloví spoluvlastníci apod.), reálné dělení, pro exekuci a dražby  Termíny vypracování znaleckého posudku nebo odhadu tržní ceny nemovitosti


  Termíny jsou stanoveny vždy po dohodě s objednatelem, u jednoduchých nemovitostí, se pohybují zpravidla od 7 do 14 dnů.

 • Pro vyhotovení znaleckého posudky potřebujeme tyto podklady:


  Přibližná cena odhadu
  - výpis z katastru nemovitostí

  - smlouvy (darovací, o převodu nemovitosti, pojistné, nájemní, o sřízení věcného břemena apod.)

  - kopie části katastrální mapy

  - stavební výkresová dokumentace

  - územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí
  - doklad o zaplacení daně z nemovitosti

  - přehled běžných provozních nákladů

  - dříve zpracované znalecké posudky

 • Ceny uvedené v ceníku jsou pouze orientační, přesnou cenovou nabídku zašleme po osobní schůzce.

  Přibližná cena odhadu
  Orientační ceny pro odhady nemovitostí

  Orientační ceny pro motorová vozidla

  - garáž 1.000 – 2.000 Kč

  - osobní 600,-Kč/1ks

  - byt 2.000 – 3.000 Kč

  - nákladní 1.000,-Kč/1ks

  - chata 2.000 – 4.000 Kč

  - speciální 1.500,-Kč/1ks

  - chalupa 3.000 – 5.000 Kč

  - stroje dle specifikace a domluvě od 500,-Kč/1ks

  - rodinný dům 3.000 – 5.000 Kč

  - stanovení výše majetkové újmy 400,-Kč/1ks

  - pozemek 800 – 1.000 Kč

  - další pozemky 500 Kč

 • Pro více informací kontaktujte našeho odhadce, který Vám rád zodpoví Vaše dotazy  Bc. Milan Koloničný

  Bc. Milan Koloničný
  Odhady nemovitostí


  +420 733 324 520
  mik@bfy.cz
  Moravskoslezský kraj

  Linkedin E-mail
  Milan Koloničný

  Milan Koloničný
  Odhady motorových vozidel a dalších


  +420 605 442 479
  netmik@seznam.cz
  Moravskoslezský kraj

  E-mail