Kupujete či prodáváte, darujete anebo dědíte nemovitost?


 • Znalecký posudek


  Rozlišujeme dva základní druhy znaleckých posudků:

  Přibližná cena odhadu
  "Úřední"

  tento znalecký posudek je určen zejména pro zjištění daňového základu. Nejčastěji se jedná o daň z převodu nemovitostí, nebo daň darovací. Znalec stanoví hodnotu nemovitosti na základě cenových předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška). Zlidovělé názvy cena "úřední" nebo cena "administrativní" jsou v cenových předpisech závazně pojmenovány jako cena "zjištěná".

  "Tržní"

  znalecký posudek, ve kterém znalec odhaduje hodnotu nemovitosti,zejména pro účely jejího prodeje. Odhad tržní ceny spočívá v nalezení všech významných vlivů na cenu, jejich analýze a vážení. Pro odhad tržní ceny neexistuje žádný cenový předpis, tržní cenu lze pouze odhadnout v rozpětí minimální a maximální obchodovatelné hranice. "Tržní" cena je někdy nazývána cenou "obecnou" nebo "obchodovatelnou". Zákon o oceňování majetku používá název cena "obvyklá".

  Pro jaký účel je zapotřebí ocenění nemovitosti?


  • - vypracování znaleckých posudků pro potřeby převodu vlastnictví nemovitostí (stavby, pozemky a jejich součásti a příslušenství) - pro prodej, darování, dědické řízení apod.

  • - vypracování tržních ocenění o ceně nemovitostí (současné i budoucí) pro potřebu dotačního řízení na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU

  • - vypracování tržních ocenění o ceně nemovitostí (současné i budoucí) pro potřebu úvěrového řízení v bankách

  • - vypracování znaleckých posudků a odborných posudků o hodnotě podniku nebo jeho částí pro potřeby právních úkonů s nimi (zvyšování a snižování základního jmění, sloučení nebo splynutí společností, rozdělení společností, změna právní formy společnosti, nepeněžité vklady)

  • - ocenění věcných břemen

  • - vypracování odborných posudků o ceně majetku pro potřeby vypořádání spoluvlastnictví (společné jmění manželů, podíloví spoluvlastníci apod.), reálné dělení, pro exekuci a dražby  Termíny vypracování znaleckého posudku nebo odhadu tržní ceny nemovitosti


  Termíny jsou stanoveny vždy po dohodě s objednatelem, u jednoduchých nemovitostí, se pohybují zpravidla od 7 do 14 dnů.

 • Pro vyhotovení znaleckého posudky potřebujeme tyto podklady:


  Přibližná cena odhadu
  - výpis z katastru nemovitostí

  - smlouvy (darovací, o převodu nemovitosti, pojistné, nájemní, o sřízení věcného břemena apod.)

  - kopie části katastrální mapy

  - stavební výkresová dokumentace

  - územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí
  - doklad o zaplacení daně z nemovitosti

  - přehled běžných provozních nákladů

  - dříve zpracované znalecké posudky

 • Ceny uvedené v ceníku jsou pouze orientační, přesnou cenovou nabídku zašleme po osobní schůzce.

  Přibližná cena odhadu
  Orientační ceny pro odhady nemovitostí
  Garáž 1.000 – 2.000 Kč
  Byt 2.000 – 3.000 Kč
  Chata 2.000 – 4.000 Kč
  Chalupa 3.000 – 5.000 Kč
  Rodinný dům 3.000 – 5.000 Kč
  Pozemek 800 – 1.000 Kč
  Další nemovitosti od 500 Kč
 • Pro více informací kontaktujte našeho odhadce, který Vám rád zodpoví Vaše dotazy  Bc. Milan Koloničný

  Bc. Milan Koloničný
  Odhady nemovitostí


  +420 733 324 520
  mik@bfy.cz
  Moravskoslezský kraj

  Linkedin E-mail